Yebo, Yebo

Ibubesi, izinkabi, ukhozi (lion, ox, eagle)
Sawubona inkululeko (hello freedom)
Yebo, yebo siyafunda, e isibhakabhaka uhlobo (yes,yes we are learning from the sky tribe)

 

 

Words and music by Dave Blackman. Copyright 2011.